4.4. Doelen

4.4.1. BHAG


Als je nu jouw visie en why samen neemt dan heb je

 • een omgevingsbeeld (hoe ziet de omgeving er uit in de toekomst)
 • een droombeeld (wat wil een bedrijf bereikt hebben in de toekomst)
 • succesformule (hoe kan de gedroomde positie bereikt worden)

En om deze zaken te bereiken is het belangrijk dat je aan de slag gaat met businessdoelen.

Goals

Waarom is het belangrijk om business doelen te stellen?

 • doelen geven je een richting (wat is belangrijk + denkkracht en actie)
 • doelen geven energie
 • doelen vergroten het doorzettingsvermogen
 • doelen vergroten de creativiteit

Het is algemeen bewezen dat mensen met duidelijke doelen, hun doelen ook sneller behalen. Je zal namelijk de juiste acties ondernemen. (Je moet het uiteraard wel willen, als je niks doet zal er ook niks gebeuren)

Laten we even verder kijken naar een “BHAG”.

BHAG is een term die Jim Collins bedacht. Het geeft een duidelijk bedrijfsdoel aan binnen een bepaald tijdsbestek. Het hebben van een ‘Big Hairy Audacious Goal’ is vaak wat succesvolle bedrijven onderscheidt van minder succesvolle bedrijven.

BHAG wordt in het Nederlands vertaalt naar het Grote Gedurfde Dappere Doel.

Een Grote Gedurfde Dappere Doel geeft een duidelijk en ambitieus doel aan binnen een bepaalde tijd. Een BHAG kan je zien als 1 zin die jouw visie of missie omschrijft of onder woorden brengt waar je van droomt.

Kenmerken van een goede BHAG

 • BIG zijn – Ambitieus maar niet onbereikbaar.
 • HAIRY zijn – het moet woest aantrekkelijk zijn, zo aantrekkelijk dat je staat te popelen om ermee aan de slag te gaan e
 • AUDACIOUS – het mag gedurfd zijn. Iets in je wildste dromen. Je mag een beetje in je broek doen bij de gedachte aan dit doel
 • GOAL – het is en blijft een doel, iets om naar toe te werken, een eindpunt dat duidelijk en meetbaar is.

Voorbeelden

 • Democratise the automobile (Ford, begin jaren 1900)
 • We will crush, slaugther & squash Yamaha (Honda, 1970s)
 • We are going to bring normal people to Mars (SpaceX)

Het opstellen van een BHAG is volledig optioneel. Je hoeft er niet oneindig naar te zoeken indien dit voor jou niet werkt.

4.4.2. Doelen & KPI’s

Wat is een doel niet?

 • Het is niet iets onomkeerbaar. Het is geen vaststaand iets en kan fijn voelen als je het behaald hebt, maar het kan ook irrelevant worden naar mate je leven evolueert.
 • Het is geen intentie of goed voornemen.
 • Het is geen bucket list.
 • Het is geen gewoonte die je wil trainen.

Een doel is ook enkel en alleen van jou.

Doelen formuleren

Vervolgens ga je deze doelen omzetten naar kwartaaldoelen en maandelijkse doelen. Zodat het realiseerbaar en haalbaar wordt. Je gaat deze doelen omzetten naar concrete acties.

Onderzoek wijst uit dat de kans veel groter is dat het doel volbracht wordt als deze SMART geformuleerd wordt.

Eerst en vooral: waarom is het zo belangrijk om doelen op die manier te formuleren?

 • Het geeft je een default manier en een houvast om je ideeën in doelen om te vormen.
 • Je kan een lijst van doelen in een gelijkaardig format maken en zien hoe ze met elkaar verhouden.
 • Je kan beter met anderen hierover praten en duiden wat je nodig hebt.

S for Simple & Specific

Kan je naar je doel kijken zonder je af te vragen wat het precies is? Gebruik dus simpele bewoordingen.

De bedoeling is dat wanneer je over 3 maanden of een half jaar naar je doelen kijkt, dat je nog steeds ontzettend helder weet wat er precies bij komt kijken.

Gebruik zoveel mogelijk het antwoord op vragen als wat, wie, wanneer om jouw doel te verhelderen.

M for Meaningful

Een doel is meaningful als je naar dit doel kan kijken en snel kan begrijpen waarom het belangrijk is om dit doel te vervolledigen.

Realistisch

Is het doel realistisch? Een doel is realistisch wanneer het eindpunt haalbaar is gegeven de beschikbare resources.

Het beste wat je eigenlijk kan doen is op voorhand definiëren waar het mogelijks fout kan lopen. Wat zou je ervan kunnen tegenhouden om je doel te bereiken?

Trackable

In de meeste gevallen wordt de T voor time bound gebruikt, waarmee ze willen zeggen dat je een deadline moet geven aan je doelen.

Ik ben hier wel voorstander van, maar langs de andere kant heb je mogelijks doelen op je lijstje staan die echt met geen stokken binnen een bepaald tijdsframework te plaatsen vallen.

Zorg in dat geval dat het doel op zijn minst trackable is, dat het duidelijk is wanneer je vooruitgang aan het maken bent met je doel. Dat kan zowel kwantitief als kwalitatief zijn.

OPDRACHT

 • Vorm elk idee om naar een doel.
 • Zet er een werkwoord voor, plak er een timeframe op (en verdubbel dat vervolgens).
 • Zet het doel tegenover de realiteit.
 • Herlees uiteindelijk om te zien of het nog simpel is.